.ads-111-160x600

-sky-

Osmanlının Soğuk Yüzü Cellatlar Hakkında Az Bilinen Gerçekler

Cellât Arapçada, kamçı ile vuran, eziyet eden anlamındadır. Eski Türklerde kırbaçla dayak cezâlarını uygulayan, Osmanlıda her türlü ölüm cezâsını îfâ eden şahıslardır. Cellatlar Osmanlı da 15.yy dakullanılmaya başlamıştır. Başta devlet adamları olmak üzere idam cezasına çarptırılan hekesin ölümü cellatların elinden olmuştur.

Osmanlı devletinin askeri disiplini ile yetiştirilen ve cellatbaşının nezareti altında devlet cellatları yetiştirilmiştir. Çoğunluk Hırvat dönmelerinden ve çingeneler arasından seçilen osmanlıda cellatlar genellikle sağır ve dilsiz olup padişahın korumadı görevini üstlenirlerdi.

Cellat ocağı bostancıbaşı ağanın emrinde olup direk padişaha bağlıydı.İlk dönemlerde ocakta beş cellat bulunurken zamanla sayılarıda artmıştır. Genelde sağır ve dilsiz kişiler arasından seçilimesinin başlıca sebebi ise mahkumun son çığlıklarını duyup merhamet etmemesi içindir.

Cellatlar arasında rütbe esastı devlet adamlarından birinin idamı söz konusu olduğunda bunu sıradan bir cellat değil cellatbaşı yapardı çünkü hanedanın kanının kutsal olduğu düşünülür bu sebepten ötürü kanın akmaması için yay kişiri ile boğulduklatı bilinir. Vezir sadrazam gibi devlet büyüklerinde de aynı yöntem kullanılırdı.

Şayet idam işkenceli ise bu fermanda belirtilirdi. Başlıca işkenceli idam yöntemleri elleri, ayakları, kukakları ve burnu kesildikten sonra başını vurmak; göğsünün ve sırtının derisi yüzüldükten sonra başını vurmak; kazığa oturtmak, çengele asmak, çarmıha yüzü koyun gerdikten sonra kaba etlerini oyarak içine mum yerleştirip şehirde gezdirdikten sonra başını vurmak gibi yöntemler uygulanırdı. Şayet işkenceye uğrayan mahkum hemen ölürse cellatda onunla birlikte öldürülürdü. Amaç işkencenin amacına uygun şekilde gerçekleşmesiydi ve osmanlıdaki sağır ve dilsiz cellatlar bu işi çok iyi yapıyordu.

Öldükten sonra cellatların mezar taşlarında isim yazmazdı sebebi ise güvenliklerinin sağlanmasıydı aynı şey aile ve yakınları içnde geçerliydi. Öldükten sonra şehre uzak mezarlara gömülmüşlerdir bunun sebebi ise halkın cellat mezarlarını yakınlarında istememeleridir.

Bunları da beğenebilirsin

750x100

Yorumlar
Yorumlar Yükleniyor...