.ads-111-120x600

.ads-111-160x600

Nakliyat Sigortası Nedir? Teminatları Nelerdir?

Nakliyat Sigortası Nedir? Teminatları Nelerdir? Nakliyat Sigortası ürünümüz ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

0 121

Nakliyat Sigortası ürünümüz ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda müşterilerimize ait mallar teminat altına alınır.

Neden Nakliyat Sigortası almalıyım?

Tam ziya, geniş ve dar teminat seçenekleriyle malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde zarar görmesinden, çarpma, devrilme, çarpışma sonucu kısmi zararlara kadar pek çok riske karşı sigortalısına koruma sağlar.

Açık Kamyon ya da Vagonlar ile Yapılan Taşımalara Geniş Teminat verilebilir mi?

Hayır. Bu şekilde yapılan taşımalar için ancak kamyon ya da demiryolu klozu verilebilir; daha geniş bir teminatla sigortalanamaz. Ancak açık kasa kamyonla taşınan ağır ve havaleli yükler ( örneğin iş makineleri, trafolar, santral malzemeleri vb. ) için geniş teminat verilebilir.

nakliyat sigortası nedir? teminatları nelerdir? yapan firmalar?
nakliyat sigortası nedir? teminatları nelerdir? yapan firmalar?

Gemi Güvertesinde Mal Taşınması Sigorta Teminatını Etkiler mi?

Aksine anlaşma yoksa sigortacı malların güverte altında, yani ambar içinde nakledileceğini farzederek prim tespit edilmektedir. Bu nedenle, emtianın güvertede taşınması halinde sigortacının sorumluluğu, teminat all risks olsa dahi sadece ( C ) klozu teminatı ile sınırlandırılmıştır.

Ancak sigortalının önceden bildirimde bulunması halinde, ek prim karşılığında, güvertede taşınan mallara da geniş teminat verilebilir.

Dökme Olarak Yapılan Taşımalarda Yükleme, Aktarma ve Boşaltma Sırasında Meydana Gelebilecek Hasarlar Teminat Kapsamına Girer mi?

Dökme yükler dar teminat (kamyon klozu ve demiryolu klozu) ile sigortalandığında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat dışında kalır.
Geniş teminatla yapılan sigortalarda aslında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamına dâhildir.

Ancak dökme sıvı yük niteliğindeki emtianın yükleme boşaltma riskleri, diğer mallara oranla daha fazla ve mutattır. Bu nedenle, bu tür emtiaya geniş teminat verildiğinde, yükleme boşaltma sırasında sigorta kapsamına dâhil rizikolardan biri meydana gelmediği halde oluşan noksanlığın teminat harici bırakılması amacıyla Bulk Oil teminatı verilmektedir. Veya geniş kapsamlı ( A ) klozu teminati verildiğinde taşınan malın özelliğine göre bir muafiyet uygulanmaktadır.

 

Bunları da beğenebilirsin

750x100

Yorumlar
Yorumlar Yükleniyor...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More